Provtagning och åtgärder

Background image

Ett eget laboratorium med
oändliga möjligheter

I laboratoriepriset ingår inget medicinskt ställningstagande till svaret. Våra läkare tar alltid ställning till avvikande provsvar i de fall läkaren ordinerat proverna. För detta telefonsamtal debiteras en avgift på 28 euro. Notera att vid endast besök i laboratoriet debiteras en laboratorieavgift men ingen poliklinikavgift.

 

UNDERSÖKNINGSRESULTATET
Undersökningssvaren ges via Mina Kanta-sidor eller hem per post, e-post, textmeddelande eller via ringbud.
Företagshälsovårdens kunder får sina svar av företagsläkaren eller företagshälsovårdaren.

Undersökningsresultatet vid laboratoriepaket som inte ordinerats av läkare görs inget medicinskt ställningstagande av läkare. Vid händelse av avvikande provsvar ombeds man boka tid till läkare för konsultation

 

Hjärtpaketet

155

Hur mår ditt hjärta? Sämre ork, anfåddhet, svullna ben eller känningar i bröstet kan vara relaterade till tidiga hjärtproblem. Genom blodprover och hjärtfilm kan vi samla information om hjärtats mående. Uteslutande av hjärtproblem kan vara en trygghet och tidigt insatta åtgärder vid avvikelser kan förebygga sjukdom. Undersökningen tar ca 20 min (blodprov +EKG film).


B-PVK+T (liten blodbild+ trombocyter)
P-CRP (infektionsvärde)
Pt-EKG-12 (EKG 12 kopplingar i vila)
S-ProBNP (hjärtsvikt)
fS-Lipi (kolesterolpaket)
fP-Gluc (socker)
S-TSH (sköldkörtelprov)
S-T4-V (sköldkörtelprov)
S-Na (natruim)
S-K (kalium)
fS-Krea (njurvärde)

 

Årskollen

102

Årskollen passar dig som är nyfiken på ditt allmänna hälsotillstånd, vill förebygga sjukdom och få inblick i dina grundläggande funktioner.


B-PVK+T (liten blodbild + trombocyter)
B-HbA1C (långtidssocker)
B-La (sänka)
S-Alat (levervärde)
fS-Krea (njurvärde)
fS-Lipi (kolesterolpaket)
S-TSH (skölkörtelvärde)
S-Ferrit (järnförråd)
S-B12-Vit (B12 vitamin)
S-D-25 (D-vitamin) kvinna
P-PSA (prostataprov) man

Magpaketet

176

Vill du utesluta celiaki och möjliga mag-tarm cancer och – infektionssjukdomar? Detta paket inkluderar följande väsentliga undersökningar


S-tTGAbA (celiaki prov)
S-IgA (kroppens immunförsvar)
S-CEA (möjliga cancer eller infektionssjukdomar i mag-tarm)
F-HepyAg (helicobakter i avföring)
F-Calpro (inflammation i tarmen)
F-hHb-O (blod i avföring)

 

Vitamin-Mineral
114

Hälsa kommer inifrån. Har du ett under -eller överskott utav viktiga mineraler eller vitaminer? Ta reda på dina provresultat hos oss. Genom provsvaren kan du korrigera din kost. Komplettera dina laboratoriesvar med ett besök hos vår hälsovårdare. De kan ge dig den vägledning du behöver.

 

S-D-25 (D-vitamin)
S-B12-Vit (B12 vitamin)
S-Ferrit (järn)
fS-Folaat (folat)
fs-Ca (kalcium)
S-Mg (magnesium)
P-Zn (sink)

 

DSC05456 rotated

Åtgärder och övriga undersökningar
 

Mindre ingrepp
Olycksfall
Borttagning av hudförändringar
Belastnings EKG
Holter undersökning
Strukturellt ultraljud av hjärta
Sömnapnéundersökning
Öronspolning
Sockerbelastning
Dygnsregistrering av blodtryck
Pef-mätning
Spirometri

 

Helhet och hängivenhet

Hög tillgänglighet

Lokal serviceproducent