Psykologmottagning

Background image

Välkommen för vägledning, råd och samtalsstöd genom livets olika skeden.

Boka tid till vår psykolog vid symptom som:

Nedstämdhet
Ångest
Depression
Sömnproblem
Koncentrationssvårigheter
Psykisk belastning
Nervositet
Rädsla
Personlig hälsa
Akut kris
Sjukdom
Stresshantering
Viktkontroll och näring/ätstörningar
Arbetsrelationer
Neuropsykologi
Svårigheter med människorelationer
Utmaningar inom barn- och ungdomsutveckling samt neuropsykiatri
Föräldraskap

Psykologmottagning 1h

154

Hjälper dig att få insikt och förståelse för beteenden, tankar, känslor, relationer och upplevelser. Behandlar med syfte att främja och minska psykisk ohälsa genom metoder baserade på psykologins vetenskap.