Työnohjaus

Background image

Kehitä ja arvioi omaa työtäsi

Jatkuvat muutokset yritysten toiminnassa ja toimintaympäristössä edellyttävät nopeaa muutoskykyä ja halua kasvaa. Tämä edellyttää täysin uudenlaista tapaa ajatella ja lähestyä omaa työtä sekä kykyä kytkeä se yrityksen tavoitteisiin. Näissä tilanteissa työnohjaus on toimiva työkalu.

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä yhdessä koulutetun esimiehen kanssa. Tämä tarkoittaa omien työhön, työyhteisöön ja omaan ammatilliseen rooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentämistä yhdessä.

 

Mitä hyötyä työnohjauksesta on:

 • Yhteiset tavoitteet ovat selkeämpiä.
 • Tehtävät ja roolit selkeytyvät yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla.
 • Työ sujuu paremmin.
 • Halu muuttua ja oppia kasvaa.
 • Johtamista ja yhteistyötä kehitetään.
 • Tuottavuudella ja kilpailukyvyllä on mahdollisuus kasvaa

 

Työnohjaus vaikuttaa:

 • Työn laatua, tehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä parannetaan.
 • Työntekijän ammatti-identiteetti vahvistuu.
 • Työssä jaksaminen paranee, kun kokemusten jakaminen vahvistaa sisäistä vallan tunnetta.
 • Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden oppia toisiltaan.
 • Työyhteisön ilmapiiri paranee ja poissaolot vähenevät.
 • Esimiestaitoa ja johtajuutta kehitetään.
 • Ydintehtävää selkeytetään.
 • Työn laatustandardit voidaan määritellä yhdessä työoppaassa.
 • Moniammatillista toimintaa kehitetään.