Arbetshandledning

Background image

Utvärdera och utveckla ditt egna arbete

Kontinuerliga förändringar i företagens verksamhet och verksamhetsmiljöer förutsätter snabb förändringsförmåga och vilja att växa.

Detta kräver ett helt nytt sätt att tänka och närma sig det egna arbetet och också förmåga att koppla det till företagets mål. I dessa situationer är arbetshandledningen ett fungerande arbetsredskap.

Arbetshandledning innebär att utforska, utvärdera och utveckla det egna arbetet tillsammans med en utbildad arbetshandledare. Det innebär att tillsammans tolka och strukturera egna frågor, erfarenheter och känslor relaterade till arbetet, arbetsgemenskapen och den egna yrkesrollen.

 

Vilken är nyttan med arbetshandledning?

 • De gemensamma målen blir tydligare.
 • Uppgifterna och rollerna förtydligas på individ-, grupp- och organisationsnivå.
 • Arbetet flyter bättre.
 • Förändringsviljan och lärandet ökar.
 • Ledarskapet och samarbetet utvecklas.
 • Produktiviteten och konkurrenskraften får möjlighet att växa

 

Arbetshandledning påverkar:

 • Arbetets kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet förbättras.
 • Medarbetarens professionella identitet stärks.
 • Orken på jobbet förbättras då delandet av erfarenheter stärker den inre känslan av kraft.
 • Arbetshandledningen ger möjlighet att lära sig av varandra.
 • Arbetsgemenskapens atmosfär förbättras och frånvaron minskar.
 • Förmansarbetet och ledarskapet utvecklas.
 • Kärnuppdraget förtydligas.
 • Arbetets kvalitetsstandarder kan definieras tillsammans i en arbetshandledning.
 • Mångprofessionell verksamhet utvecklas.