Työterveyshuolto

hjalm

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAINOTTEINEN SAIRASVASTAANOTTO.


Monitieteinen työterveyshuoltotiimi tukee, vahvistaa ja ylläpitää jokaisen työkykyä

Työntekijöiden työkykyä edistetään hyvän lakisääteisen työterveyshuollon kautta.

Ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon sisältyvät työpaikkavierailut ja työpaikkaselvitys, toimintasuunnitelman laatiminen sekä terveystarkastukset. Työfysioterapeutin neuvonta ja ohjaus ovat osa lakisääteistä työterveyshuoltoa eivätkä edellytä lähetettä. 
Teemme työnantajan kanssa läheistä yhteistyötä selvittääksemme, miten voimme ylläpitää työntekijöiden hyvää terveyttä ja miten työtehtävät voidaan tarvittaessa mukauttaa työntekijöiden edellytysten mukaisiksi. 
Työpaikkaselvitys antaa meille käsityksen siitä, miten työpaikka vaikuttaa työntekijöiden henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Kartoitamme riskitekijät ja niille altistumisen sekä suunnittelemme ennaltaehkäiseviä toimia. Terveystarkastukset toteutetaan työpaikan tarpeiden mukaan ja ne ovat tärkeä osa ennaltaehkäisevää työtä. 
 
Voimme tukea ja vahvistaa työntekijän työkykyä lakisääteisten terveystarkastusten avulla. Lisäksi voimme havaita tai ehkäistä sairauksia terveystarkastuksissa löydettyjen tulosten kautta. Työntekijät rokotetaan, mikäli se on työn kannalta tarpeellista ja työtehtävien suorittamiseen liittyy tartuntariskejä. 

Työnantajalla on lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi mahdollisuus järjestää työntekijöilleen myös sairaanhoitoa. Nämä sairaanhoitokustannukset oikeuttavat korvaukseen. 

Työpainotteisessa sairaanhoidossa huomioidaan sekä työntekijän että työpaikan tarpeet. 
Työpainotteinen sairaanhoito tarkoittaa, että hoidamme työn seurauksena syntyneitä oireita ja vaivoja yleis- tai erikoislääkäritasolla työnantajan toiveiden mukaisesti.

HALUATTEKO RYHTYÄ ASIAKKAAKSEMME TAI KUULLA LISÄÄ PALVELUPAKETEISTAMME?


Täyttäkää tietonne alla olevaan lomakkeeseen, niin voimme vastata kysymyksiinne ja varata ajan yhteistyökokoukseen. Huomaattehan, ettei tämä lomake velvoita teitä valitsemaan Wellmediciä työterveyshuollon palveluntuottajaksenne.