Företagshälsovård

hjalm

FÖREBYGGANDE FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH ARBETSBETONAD SJUKVÅRD


Ett multidiciplinärt företagshälsovårdsteam stöder, förstärker och upprätthåller arbetsförmågan hos var och en

Genom god lagstadgad företagshälsovård främjas arbetsförmågan hos de anställda.

Inom den förebyggande företagshälsovården ingår besök och utredning av arbetsplatsen, uppgörande av verksamhetsplan samt hälsogranskningar. Rådgivning och vägledning hos företags-fysioterapeut inkluderas i den lagstadgade företagshälsovården och kan nyttjas utan remiss.

Genom ett nära samarbete med arbetsgivare utreder vi hur vi kan upprätthålla en god hälsa hos arbetstagarna och hur arbetet vid behov kan anpassas enligt arbetstagarnas förutsättningar

Med hjälp av arbetsplatsutredningen får vi en uppfattning om hur arbetsplatsen påverkar de anställdas psykiska och fysiska välbefinnande. Vi kartlägger riskfaktorer samt exponeringen för dessa och planerar hur vi kan förebygga dem. Hälsogranskningar görs enligt arbetsplatsens behov och är en viktig del i det förebyggande arbetet.

Genom de lagstadgade hälsogranskningarna kan vi stödja och förstärka arbetsförmågan hos arbetstagaren. Vi kan även upptäcka och förebygga sjukdom genom de resultat som uppdagas under hälsogranskningen. Vaccinering av arbetstagare görs om det anses vara nödvändigt  för arbetet och beroende på smittoriskerna som kan finnas i utförandet av arbetsuppgifterna.

En arbetsgivare har möjlighet att utöver den lagstadgade företagshälsovården även ordna sjukvård till de anställda. Dessa sjukvårdskostnader berättigar även till ersättning.

I den arbetsbetonade sjukvården tas både arbetstagarens och arbetsplatsens behov i beaktande.

Arbetsbetonad sjukvård innebär att vi vårdar symtom och besvär som uppstår till följd av arbetet på allmänläkar- eller specialistnivå utgående ifrån arbetsgivarens önskemål.

VILL NI BLI VÅR KUND ELLER ÄR INTRESSERADE AV ATT VETA MERA OM VÅRA SERVICEPAKET?


Ni kan enkelt fylla i era uppgifter nedan, vi kontaktar er för att besvara era frågor samt boka ett samarbetsmöte. Vänligen notera att detta formulär inte förpliktar er att välja Wellmedic som er företagshälsovårdsproducent.