Sjukmottagning

Background image

Bred expertis och multidisciplinärt samarbete

Sjukmottagning ges dagligen kl. 8-16. Tidsbokning görs via telefon eller nätbokning och kan innebära såväl mottagningsbesök, distansmottagning eller telefon-konsultation. Hos oss får du en mottagningstid inom 2-4 arbetsdagar. Vid olycksfall fås tider redan samma dag, detta gäller i första hand företagshälsovårdskunder.


De vanligaste besöken görs hos allmänläkare, där diagnostiseras och behandlas olika grundsjukdomar, infektioner, besvär i stöd- och rörelseorganen och lindriga skador. En allmänläkare tar också i beaktande förebyggandet av sjukdomar.

Om ditt besvär kräver konsultation hos en specialist kan allmänläkaren rekommendera och remittera dig vidare.

 

Serviceavgifter 

Poliklinikavgift 26 € 

Laboratorieavgift 9 € 

Digiklinikavgift 19 € 

 

Allmänläkarmottagning

74

En allmänläkare kan du besöka i ärenden som förkylning och influensa, små sår, infektioner och smitto-sjukdomar, stukningar, frakturer, mätning av blodtryck och kolesterolvärden, intyg som berör ditt hälsotillstånd och då du vill diskutera ärenden gällande din hälsa.


Allmänläkare 20 min 74 €

Allmänläkare 30 min 97 €

Allmänläkare 45 min 137 €

Allmänläkare 60 min 184 €

Receptförnyelse och tillhörande utredning (1-3 st) 21+6€ 

 

Vårdarmottagning

30

Besök vår vårdarmottagning för sårvård, injektioner, öronspolningar och sjukvårdsrådgivning. Är du osäker på hur allvarligt ditt ärende är? En första rådgivning med en vårdare kan bedöma ditt vårdbehov och hänvisa dig rätt.

 

Sjukskötare 10 min 30 €


Sjukskötare 20 min 36 €


Sjukskötare 30 min 48 €


Sjukskötare 45 min 68 €


Sjukskötare 60 min 90 €