Tjänsteutbud

MicrosoftTeams image 5

NÅGOT FÖR ALLA

Välkommen till Wellmedic. Vi erbjuder företagshälsovård, sjukvårdstjänster, förebyggande hälsovårdstjänster och friskvårdstjänster. Tillsammans hittar vi rätt omsorg för ditt behov.  Vi gör bedömningar, behandlingar och utlåtanden. Provtagning i vårt laboratorium kan du nyttja på eget bevåg och utan läkar-remiss. 

Wellmedic består av 45 legitimerade och yrkesberättigade sakkunniga inom den finländska hälso- och sjukvårdsbranschen. Vi är läkare, specialister, fysioterapeuter, psykologer, hälsovårdare och sjukskötare.